"Wat mensen nodig hebben, is dat er met
aandacht naar hen wordt geluisterd ."

Cafe coach

Cafe coach biedt coaching en counseling vanuit een ont-moeting, een motiverend gesprek over JEZELF. Toegankelijke en motiverende gesprekken ter bevordering van jouw Zelfsturend, Zelflerend, Zelfoplossend, Zelfaccepterend, Zelfhelend vermogen.

Begeleiding op je weg naar een volwassen en zelfstandig persoon met veerkracht. Kortom, naar kwaliteit van leven.

Onderzoek bevestigt dat we anderen nodig hebben om te kunnen ontwikkelen.

Maak een afspraak met mij als je een vraag, een probleem of een klacht hebt op het gebied van relaties zoals een familie-relatie, werk-relatie, negatief zelfbeeld, uiterlijk, levensdoel of zit je in een veranderingsproces of overgangsfase zoals de puberteit, fase van rouw, verlies, ontslag, scheiding, ziekte, stress, De Overgang, eenzaamheid, verhuizing, vermoeidheid, last van een bore-out of burn-out, moeite met ruimte innemen voor jezelf, nee zeggen zonder schuldgevoel.

Mijn diensten:

Mijn Werkwijze:

Ik werk met mijn A,B,C model voor coaching:

Naast mijn coaching geef ik workshops Kernkwaliteiten gebaseerd op de boeken van
D. Ofmann
en organiseer ik dialoog avonden in Utrecht voor vrouwen in de overgang, met thema: van klacht, naar kracht.

Kennismaken? Dat is gratis en kan in een cafe in Utrecht.