Diensten

Mijn diensten

Het kennismakingsgesprek kan/mag plaatsvinden in een café naar keuze. Deze mogelijkheid is ontstaan vanuit mijn insteek laagdrempelig te zijn, te coachen in het moment en gebaseerd op het “coachen” zoals dat in Japan gebeurt.

Daar zit de coach aan een tafeltje op straat en iedere voorbijganger die behoefte heeft aan een luisterend oor, stopt bij het tafeltje, er vindt een gesprek plaats, en daarna kan de  “client” weer verder, voorzien van nieuwe moed en met een inzicht of nieuwe levensvragen.

Wij leven in een andere cultuur en deze, korte ont-moetingen, in het moment zelf, zullen bij ons gepland worden maar maken ze niet minder waardevol! Door even aandacht aan iemands verhaal te geven, oprechte belangstelling te tonen, door te vragen, komt er al een veranderingsproces op gang bij de andere. Er ontstaat inzicht in het gedrag en in de motivatie om te veranderen.

Het bijdragen aan een persoonlijke ontwikkeling en aan het effectief veranderen van het gedrag met als doel, kwaliteit van leven. Dat is mijn passie.

Telefonisch consult

Uitgaande van mijn behoefte laagdrempelig en toegankelijk mensen te willen begeleiden in persoonlijke groei, bied ik telefonische coaching aan.

Email en whats app:

Van deze vormen van social media maak ik gebruik om clienten tussen de coachingssessies in te bemoedigen in hun veranderingsproces.

 Workshops en dialoog aan tafel

Op aanvraag geef ik een workshop Kernkwaliteiten gebaseerd op het Kernkwadrant van D. Ofman. Onder begeleiding doorloop je je eigen gemaakte kwadrant, waardoor je denken en voelen met elkaar verbindt.

Achter het gedrag van de ander, waar je een hekel aan hebt of ‘allergisch voor bent’, schuilt je uitdaging. Je kunt het meeste leren van mensen voor wie je het meest allergisch bent, zij hebben namelijk te veel van iets wat jij nodig hebt om in balans te komen………Durf je de uitdaging aan?

Voorbeeld met kwaliteit en behulpzaamheid: 

Kern-kwadrant

 

 

 

 

 

Het doorlopen van het kwadrant is een vast onderdeel van mijn coaching.

Dialoog aan tafel

Tijdens de overgang heb je te maken met een natuurlijke faseverandering. Er ontstaan veel problemen, als je niet weet wat er precies gebeurd en waarom jij je voelt zoals jij je voelt. Onder begeleiding in gesprek gaan over de psychosociale effecten van de overgang kan enorm hulpzaam zijn voor jou en je omgeving.

Enkele onderwerpen die aan bod komen tijdens het dialoog over De Overgang.

  • De overgang naar de “oude” wijze vrouw.
  • De overgang nodigt uit om oude patronen te doorbreken, eindelijk te kiezen voor JEZELF, zonder schuld of schaamte, zonder het gevoel anderen te kort te doen.
  • Welke belemmerende gedachten / overtuigingen  staan deze overgang in de weg,
  • Inspiratiebron voor deze dialoogavonden is het boek van Dr. Christiane Northrup met de titel: De Overgang, als bron van kracht.
  • Het terug eisen van jezelf, gaat volgens Christiane gepaard met woede, boosheid. De eerste stap in dit veranderingsproces! Het her-ontdekken van je ware zelf, je passie’s die je terzijde heb geschoven in dienst van je partner, je gezin of familie, kortom je omgeving.


Ik bied coaching vanuit een ont-moeting, een motiverend gesprek over JEZELF. Toegankelijke en motiverende gesprekken ter bevordering van jouw Zelfsturend, Zelflerend, Zelfoplossend, Zelfaccepterend, Zelfhelend vermogen.
Kennismaken kan in een cafe in Utrecht, coaching vindt plaats in Maarn, op een rustige, goed bereikbare lokatie.