Werkwijze

Werkwijze:  het A,B,C voor coaching

A       Aandacht voor de persoon. Aandacht voor jouw (levens)verhaal, thema, pijn, angst of verdriet. Een deskundig luisterend oor, een gelijkwaardig, motiverend  gesprek, zonder oordeel, met empathie, in een voor jou veilige omgeving.

B       Belemmeringen, Blokkades onderzoeken. Bewust worden van oude opvoedingspatronen, valkuilen, overtuigingen die gedragsverandering in de weg kunnen staan. Bewust worden van jouw interne criticus, de repeterende stem in jezelf die je afhoudt van groei en ontwikkeling,

C        Communicatie, Contact en Creativiteit. Door gesprekken en doorlopen van (o.a.) het Kernkwadrant persoonlijke kwaliteiten leren kennen, patronen doorbreken, valkuilen ervaren en uitdagingen ontwikkelingen. Je interne criticus bedanken voor zijn/haar hulp, afscheid nemen en daar creatief mee om leren gaan. Creatief omgaan met de dynamiek tussen mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf.

En tenslotte de D van daadkracht, van doen/actie, zelf aan de slag met het bijsturen van je eigen gedrag en het uitwerken van je thema’s, Inzetten van je talenten/kwaliteiten en uitdagingen, de dynamiek tussen deze twee be-leven.

Naast mijn coaching geef ik workshops Kernkwaliteiten gebaseerd op de boeken van D. Ofmann en organiseer ik dialoogavonden in Utrecht voor vrouwen in De Overgang, met thema: van Klacht naar Kracht.

Vragen die ik kan stellen: 

 • Wil je een luisterend oor? 
 • Wil je je hart luchten? 
 • Wil je bewust worden van je belemmeringen, je blokkades? 
 • Wil je balans in je leven? 
 • Wil je makkelijk keuzes kunnen maken? 
 • Wil je af van het MOETEN en doen wat je wilt? 
 • Wil je nee kunnen zeggen, zonder schuldgevoel? 
 • Wil je je passie ontdekken? 
 • Wil je leren omgaan met je interne criticus, de repeterende stem in jezelf die je klein houdt 
 • Wat doe je wat je NIET wilt? 
 • Wat wil je wat je NIET doet?